Bewoners

De Groene Gemeenschap is een vereniging van bewoners. De vereniging huurt sinds 2011 zes zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimte van Woningstichting Rochdale. De bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur.

Alleen leden van de vereniging kunnen in de woningen wonen. Als er een woonruimte vrijkomt, zetten we een advertentie op woongroep.net. De overige bewoners kiezen gezamenlijk uit de reacties een nieuwe bewoner.

De keuze voor een nieuwe bewoner bepalen we op basis van motivatie: voor wonen in een gemeenschap met een buurtfunctie en de verbondenheid met de thema’s duurzaamheid en solidariteit.

Bekenden hebben zeker geen voorrang. We hechten aan diversiteit en we staan open voor woningzoekers met allerlei achtergronden. Nieuwe bewoners hoeven niet tot een bepaalde doelgroep te horen.

De Groene Gemeenschap heeft met Rochdale wel afspraken gemaakt over de regels waar woningen van Rochdale aan moeten voldoen.

Staat er geen advertentie op woongroep.net dan hebben we ook geen vacature. Het heeft dan ook geen zin om te informeren naar beschikbare woningen. We hebben geen wachtlijst.

We staan natuurlijk wel open voor contact. Woon je in de buurt of ben je geinteresseerd in duurzaam en solidair gemeenschappelijk wonen, stuur ons dan een bericht.


Vul het contactformulier in, we hopen je bericht spoedig te kunnen beantwoorden.

* indicates required field