Wooncoöperatie

De Groene Gemeenschap is:

– lid van Woningbouwvereniging Soweto en medefinancier van Nieuwland

– lid van de LVCW

– organisator van de Woongroependag in 2015

– deelnemer aan de Koplopersgroep programma wooncoöperatie van Platform31

– lid van het Mietshäuser Syndikat

– initiatiefnemer samen met Bajesdorp van Vrijcoop

– deelnemer aan het actieteam wooncoöperaties Amsterdam van Platform31

– deelnemer van Cooplink

– deelnemer aan het Experimenten programma wooncoöperaties van Platform31

– samen met Woningstichting Rochdale de verschillende opties aan het onderzoeken voor meer zeggenschap voor de bewoners

– samen met de TU-Delft betrokken bij het onderzoek Samen Wonen Samen Onderzoeken

– samen met Villa des Roses en andere Amsterdamse wooninitiatieven bezig met het opzetten van een platform.